Khon Thai Tour: ทัวร์คนไทย ราคา ไทย ไทย
ใบอนุญาต ททท เลขที่: 14/01203
 
ย้อนกลับ       กลับหน้าหลัก  Partner Loginตรวจเช็คระยะทาง
Partner Loginเพิ่มโรงแรมของท่านPartner Loginติดต่อเราPartner Loginสมัครสมาชิก VIP 
Partner Login หารถ-เรือเช่า Partner Login แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว Partner Loginเทศกาลท่องเที่ยวไทย 
หาห้องพักทั่วไทยราคาไทยๆ Partner Loginจัดประชุม - สัมมนาทั่วไทย  Eng.
 
 
 
 
 
    ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยรายจังหวัด :
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0001
ทัวร์: กระบี่
: เที่ยว 4 เกาะ ดำน้ำดูปะการังและพักผ่อน รวมรวมค่าอาหารกลางวัน
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,350 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0005
ทัวร์: กระบี่
: ทัวร์ 7 เกาะ ดูพระอาทิตย์ตกดินโดยเรือใหญ่
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,800 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0009
ทัวร์: กระบี่
: พายเรือคานูชมถ้ำอ่าวท่าเลน
ประเภททัวร์: ท่องเที่ยว - กิจกรรม สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 500 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0010
ทัวร์: กระบี่
: เที่ยวถ้ำและพายเรือแคนู
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: ท่องเที่ยวชมวิวว์ทิวทัศน์กระบี่

ผู้ใหญ่ : 500 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0012
ทัวร์: กระบี่
: ทัวร์ปีนเขา หาดไร่เลย์
ประเภททัวร์: ท่องเที่ยว - กิจกรรม สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,400 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0008
ทัวร์: กระบี่
: ขี่ช้าง
ประเภททัวร์: ทัวร์ครึ่งวัน สถานที่: ท่องเที่ยวผจญภัย - เดินป่า

ผู้ใหญ่ : 1,000 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0003
ทัวร์: กระบี่
: เที่ยวเกาะห้องดำน้ำดูปะการังพายเรือคายัคพร้อมอาหารกลางวัน
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,700 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0002
ทัวร์: กระบี่
: ทัวร์เกาะฮ่องกงพร้อมอาหารกลางวัน (รวมค่าอุทยาน)
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,500 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0006
ทัวร์: กระบี่
: เที่ยวป่า (สระมรกตและน้ำตกร้อน) พร้อมอาหารกลางวัน
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: ท่องเที่ยวชมวิวว์ทิวทัศน์กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,400 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0007
ทัวร์: กระบี่
: ทัวร์เดินป่าพร้อมการขี่ช้าง (สระมรกต & น้ำตกร้อน) รวมอาหารกลางวัน
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: ท่องเที่ยวผจญภัย - เดินป่า

ผู้ใหญ่ : 1,500 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0011
ทัวร์: กระบี่
: เที่ยวเกาะเจมส์บอนด์พังงา (รถรับส่ง + เรือ)
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ

ผู้ใหญ่ : 1,500 บาท / ท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0004
ทัวร์: กระบี่
: เที่ยวเกาะพีพีโดยเรือเร็วพร้อมอาหารกลางวัน
ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่

ผู้ใหญ่ : 1,900 บาท / ท่าน
 
 
;

     รายการทัวร์ท่องเที่ยว - แพคเก็จราคาพิเศษอื่นๆ

 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0010
ทัวร์: กระบี่ -
เที่ยวถ้ำและพายเรือแคนู

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: ท่องเที่ยวชมวิวว์ทิวทัศน์กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 200 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0011
ทัวร์: กระบี่ -
เที่ยวเกาะเจมส์บอนด์พังงา (รถรับส่ง + เรือ)

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,200 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0008
ทัวร์: กระบี่ -
ขี่ช้าง

ประเภททัวร์: ทัวร์ครึ่งวัน สถานที่: ท่องเที่ยวผจญภัย - เดินป่า
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 700 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0009
ทัวร์: กระบี่ -
พายเรือคานูชมถ้ำอ่าวท่าเลน

ประเภททัวร์: ท่องเที่ยว - กิจกรรม สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 200 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0007
ทัวร์: กระบี่ -
ทัวร์เดินป่าพร้อมการขี่ช้าง (สระมรกต & น้ำตกร้อน) รวมอาหารกลางวัน

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: ท่องเที่ยวผจญภัย - เดินป่า
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,200 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0005
ทัวร์: กระบี่ -
ทัวร์ 7 เกาะ ดูพระอาทิตย์ตกดินโดยเรือใหญ่

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,500 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0006
ทัวร์: กระบี่ -
เที่ยวป่า (สระมรกตและน้ำตกร้อน) พร้อมอาหารกลางวัน

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: ท่องเที่ยวชมวิวว์ทิวทัศน์กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,100 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0004
ทัวร์: กระบี่ -
เที่ยวเกาะพีพีโดยเรือเร็วพร้อมอาหารกลางวัน

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,600 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0003
ทัวร์: กระบี่ -
เที่ยวเกาะห้องดำน้ำดูปะการังพายเรือคายัคพร้อมอาหารกลางวัน

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,400 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0001
ทัวร์: กระบี่ -
เที่ยว 4 เกาะ ดำน้ำดูปะการังและพักผ่อน รวมรวมค่าอาหารกลางวัน

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,050 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0002
ทัวร์: กระบี่ -
ทัวร์เกาะฮ่องกงพร้อมอาหารกลางวัน (รวมค่าอุทยาน)

ประเภททัวร์: ทัวร์เต็มวัน สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,200 บาทต่อท่าน
 
 
 
 
ทัวร์โค๊ด: KBV-0012
ทัวร์: กระบี่ -
ทัวร์ปีนเขา หาดไร่เลย์

ประเภททัวร์: ท่องเที่ยว - กิจกรรม สถานที่: เที่ยวทะเล - เกาะ กระบี่
ราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ : 1,100 บาทต่อท่าน
 
 
Untitled Document
 
 

เปิดดูห้องพักทั้งหมดจองรถ-เรือรับส่งจองทัวร์ท่องเที่ยวCONTACT US

Transportation
Copyright © Alright Reserved by Accomsiam Co., Ltd