บริการจองรถ-เรือ ห้องพักทั่วเมืองไทย รถตู้เหมากรุงเทพฯ
     
รถตู้เหมากรุงเทพฯ
จุดบริการ: กรุงเทพฯ
ปิดหน้าต่างนี้
TRANSFER CODE:   BKK-0002 
ประเภทบริการรถ : รถตู้เหมากรุงเทพฯ
จุดบริการ : กรุงเทพฯ
ราคารวม
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ประกันการเดินทาง
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
ราคาไม่รวม
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • ไม่รวมค่าทางด่วน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Car rental Toyota Commuter Car rental Toyota camry Car rental Toyota Camry Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental minibus Car rental Toyota fortuner
Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Yaris Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental Toyota Commuter Car rental minibus

ติดต่อจอง โทร : 02 7371644 | มือถือ : 09 0571 3887| แฟ็กซ์ : 02 7371646
Email: info@khonthaitour.com

เส้นทางเดิน รถประเภทรถ: รถตู้เหมากรุงเทพฯ
รายการเส้นทางเดินรถ Rental Rates (ราคาเช่า)
  ไม่มีในรายการ 400บาท
  สุวรรณภูมิแอร์พอท - กรุงเทพฯเซ็นเตอร์ 1,200บาท
  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดอนเมือง 1,300บาท
  กรุงเทพฯ - ชลบุรี 1,400บาท
  กรุงเทพฯ - พัทยา 1,600บาท
  กรุงเทพฯ - อยุธยา 1,900บาท
  กรุงเทพฯ - สระบุรี 2,200บาท
  กรุงเทพฯ - นครปฐม 2,200บาท
  กรุงเทพฯ - ชะอำ 2,400บาท
  กรุงเทพฯ -เกาะเสม็ด 2,900บาท
  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี 3,100บาท
  กรุงเทพฯ - หัวหิน 3,200บาท
  กรุงเทพฯ - เขาใหญ่ 3,400บาท
  กรุงเทพฯ - ปราณบุรี 3,600บาท
  กรุงเทพฯ - ประจวบฯ (ในเมือง) 3,600บาท
  กรุงเทพฯ - ท่าเรือเกาะช้าง 3,900บาท
  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น 5,900บาท
  กรุงเทพฯ - ตาก 5,900บาท
 
ราคารวมในแพคเก็จ ราคาไม่รวมในแพคเก็จ
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขเพิ่มเติมการจอง
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ช.ม. (อนุโลมยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันครั้งแรก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ชำระค่ามัดจำเมื่อจองบริการ 50 %
 • ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนใช้บริการ 1 วัน
 • การยกเลิกก่อนใช้บริการ 48 ช.ม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกการใช้บริการหลัง48 ช.ม. ของกำหนดใช้บริการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ราคาทั้งหมดของค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทร : 09 0571 3887 / 02 7371644 แฟ็กซ์ 02 737 1646

หลังการชำระเงิน :

คุณสามารถจ่ายผ่านการบริการการโอนเงินด้วยเงินสดโดยตรงหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตมายังเราโดย
เราจะจัดส่งใบเสร็จของคุณจากผนักงานขับรถหรือโดย แฟ็กซ์มาที่ 02 7371646 หรือ อีเมล์ที่ info@khonthaitour.com


TOP