บริการจองรถ-เรือ ห้องพักทั่วเมืองไทย รถตู้เหมา เชียงใหม่
     
รถตู้เหมา เชียงใหม่
จุดบริการ: เชียงใหม่
ปิดหน้าต่างนี้
TRANSFER CODE:   CMI-0001 
ประเภทบริการรถ : รถตู้เหมา เชียงใหม่
จุดบริการ : เชียงใหม่
ราคารวม
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ประกันการเดินทาง
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
ราคาไม่รวม
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • ไม่รวมค่าทางด่วน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Car rental Toyota Commuter Car rental Toyota camry Car rental Toyota Camry Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental minibus Car rental Toyota fortuner
Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Yaris Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental Toyota Commuter Car rental minibus

ติดต่อจอง โทร : 02 7371644 | มือถือ : 09 0571 3887| แฟ็กซ์ : 02 7371646
Email: info@khonthaitour.com

เส้นทางเดิน รถประเภทรถ: รถตู้เหมา เชียงใหม่
รายการเส้นทางเดินรถ Rental Rates (ราคาเช่า)
  ไม่มีในรายการ 400บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมในเมือง ห้วยแก้ว ไนท์บาซ่า และบริเวณใกล้เคียง 700บาท
  ทานอาหารค่ำขันโตกเมืองเชียงใหม่ 800บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณดอยสะเก็ด - สนามบินเชียงใหม่ 1,000บาท
  สันกำแพง บ่อสร้าง ครึ่งวัน 1,000บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณหางดง/เสมิง - สนามบินเชียงใหม่ 1,100บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณแม่ริม - สนามบินเชียงใหม่ 1,100บาท
  ทัวร์ในเมือง+วัดรอบเมืองเชียงใหม่ ครึ่งวัน 1,100บาท
  ทัวร์เมืองเชียงใหม่ ครึ่งวัน 1,100บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณรอบแม่สา - สนามบินเชียงใหม่ 1,200บาท
  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 1,200บาท
  ฟาร์มกล้วยไม้ ครึ่งวัน 1,200บาท
  เวียงกุมกาม ครึ่งวัน 1,250บาท
  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ครึ่งวัน 1,400บาท
  ปางช้างแม่สา ฟาร์มกล้วยไม้ + น้ำตก ครึ่งวัน 1,400บาท
  ห้วยฮ่องไคร๊ ครึ่งวัน 1,400บาท
  เวียงกุมกาม + บ้านถวาย ครึ่งวัน 1,500บาท
  วัดพระธาตุดอยสุเทพ + 2 วัดครึ่งวัน 1,600บาท
  ดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ครึ่งวัน 1,600บาท
  ปางช้างแม่สา + หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านผานกกก + ฟาร์มกล้วยไม้ ครึ่งวัน 1,600บาท
  แม่กำปอง เต็มวัน 1,900บาท
  สันกำแพง บ่อสร้าง น้ำพุร้อน เต็มวัน 2,100บาท
  แม่สาวัลเล่ย์เต็มวัน 2,150บาท
  แม่ตะมาน - ปางช้างแม่แตง + ออร์คิดฟาร์ม 2,200บาท
  ปางช้างเชียงดาว + ฟาร์มกล้วยไม้ 2,200บาท
  ฟาร์มกล้วยไม้ + ดอยสุเทพ ครึ่งวัน 2,200บาท
  ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย เต็มวัน 2,200บาท
  หมู่บ้านชาวเขาในอำเภอเชียงดาว + ถ้ำเชียงดาว 2,400บาท
  น้ำตกแม่กลาง + วัดจอมทอง 2,400บาท
  ลำพูน ป่าซาง เต็มวัน 2,400บาท
  ศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง 2,400บาท
  น้ำตกแม่กลาง + วัดจอมทอง + ลำพูน 2,600บาท
  เมืองลำปาง 2,600บาท
  ดอยอินทนนท์ เต็มวัน 2,900บาท
  ดอยอ่างขางเที่ยวเดียว 3,400บาท
  เชียงรายเที่ยวเดียว (รับจากโรงแรมในเมืองเชียงใหม่) 3,400บาท
  ท่าตอน เที่ยวเดียว 3,400บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - เมืองเชียงราย 3,400บาท
  ปายเต็มวัน 3,900บาท
  เชียงรายเที่ยวเดียว (รับจากโรงแรมในเชียงแสน/สามเหลี่ยมทองคำ) 3,900บาท
  เชียงรายเต็มวัน (ไม่รวมดอยตุง) 3,900บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ 3,900บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - แม่สาย 3,900บาท
  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เที่ยวเดียว 4,200บาท
  เชียงราย/เชียงของ เที่ยวเดียว 4,400บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - เชียงของ 4,400บาท
  แม่ฮ่องสอนเที่ยวเดียว 5,900บาท
  ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน 6,400บาท
  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 2 วัน 1 คืน 6,900บาท
  ปาย 2 วัน 1 คืน 6,900บาท
  เชียงราย 2 วัน 1 คืน 6,900บาท
  แม่ฮ่องสอน + ถ้ำลอด 2 วัน 1 คืน 7,400บาท
  ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน 7,450บาท
  เชียงราย 3 วัน 2 คืน 8,900บาท
  แม่ฮ่องสอน + ถ้ำลอด 3 วัน 2 คืน 9,400บาท
Enquire Now
ราคารวมในแพคเก็จ ราคาไม่รวมในแพคเก็จ
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขเพิ่มเติมการจอง
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ช.ม. (อนุโลมยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันครั้งแรก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ชำระค่ามัดจำเมื่อจองบริการ 50 %
 • ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนใช้บริการ 1 วัน
 • การยกเลิกก่อนใช้บริการ 48 ช.ม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกการใช้บริการหลัง48 ช.ม. ของกำหนดใช้บริการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ราคาทั้งหมดของค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทร : 09 0571 3887 / 02 7371644 แฟ็กซ์ 02 737 1646

หลังการชำระเงิน :

คุณสามารถจ่ายผ่านการบริการการโอนเงินด้วยเงินสดโดยตรงหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตมายังเราโดย
เราจะจัดส่งใบเสร็จของคุณจากผนักงานขับรถหรือโดย แฟ็กซ์มาที่ 02 7371646 หรือ อีเมล์ที่ info@khonthaitour.com


TOP