บริการจองรถ-เรือ ห้องพักทั่วเมืองไทย รถยนต์นั่งเหมา เชียงใหม่
     
รถยนต์นั่งเหมา เชียงใหม่
จุดบริการ: เชียงใหม่
ปิดหน้าต่างนี้
TRANSFER CODE:   CMI-0002 
ประเภทบริการรถ : รถยนต์นั่งเหมา เชียงใหม่
จุดบริการ : เชียงใหม่
ราคารวม
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ประกันการเดินทาง
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
ราคาไม่รวม
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • ไม่รวมค่าทางด่วน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Car rental Toyota Commuter Car rental Toyota camry Car rental Toyota Camry Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental minibus Car rental Toyota fortuner
Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Yaris Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental Toyota Commuter Car rental minibus

ติดต่อจอง โทร : 02 7371644 | มือถือ : 09 0571 3887| แฟ็กซ์ : 02 7371646
Email: info@khonthaitour.com

เส้นทางเดิน รถประเภทรถ: รถยนต์นั่งเหมา เชียงใหม่
รายการเส้นทางเดินรถ Private Van
Private Car
  ไม่มีในรายการ 400บาท 400บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมเมืองเชียงใหม่ - สนามบินเชียงใหม่ 1,300บาท 900บาท
  ทานอาหารค่ำขันโตกเมืองเชียงใหม่ 1,300บาท 1,200บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณดอยสะเก็ด - สนามบินเชียงใหม่ 1,800บาท 1,600บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณแม่ริม - สนามบินเชียงใหม่ 1,800บาท 1,600บาท
  ทัวร์รอบเมืองเชียงใหม่ (วัดต่างๆ) ครึ่งวัน 1,800บาท 1,400บาท
  ทัวร์รอบเมืองเชียงใหม่ ครึ่งวัน 1,800บาท 1,400บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณหางดง/เสมิง - สนามบินเชียงใหม่ 2,000บาท 1,800บาท
  2,000บาท 1,700บาท
  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 2,000บาท 1,800บาท
  สันกำแพง บ่อสร้าง ครึ่งวัน 2,000บาท 1,600บาท
  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ครึ่งวัน 2,100บาท 1,900บาท
  ฟาร์มกล้วยไม้ ครึ่งวัน 2,300บาท 1,800บาท
  เวียงกุมกาม ครึ่งวัน 2,300บาท 1,800บาท
  วัดพระธาตุดอยสุเทพ + 2 วัดครึ่งวัน 2,400บาท 1,800บาท
  วัดพระธาตุดอยสุเทพ + ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ครึ่งวัน 2,400บาท 1,800บาท
  ท่าตอน เที่ยวเดียว 2,600บาท 2,200บาท
  ปางช้างแม่สา ฟาร์มกล้วยไม้ น้ำตก ครึ่งวัน 2,600บาท 2,000บาท
  เวียงกุมกาม + บ้านถวาย ครึ่งวัน 2,700บาท 2,100บาท
  ปางช้างแม่สา + หมู่บ้านชาวเขาผานกกก + ฟาร์มกล้วยไม้ ครึ่งวัน 2,800บาท 2,200บาท
  ห้วยฮ่องไคร๊ ครึ่งวัน 3,300บาท 2,800บาท
  ศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง 3,700บาท 3,100บาท
  สันกำแพง บ่อสร้าง บ่อน้ำพุร้อน ครึ่งวัน 3,800บาท 2,800บาท
  แม่สาวัลเล่ย์เต็มวัน 3,800บาท 2,800บาท
  ลำพูน ป่าซาง เต็มวัน 4,000บาท 3,300บาท
  แมนตะมาน - ปางช้างแม่แตง + ฟาร์มกล้วยไม้ 4,100บาท 3,000บาท
  ปางช้างเชียงดาว + ฟาร์มกล้วยไม้ 4,100บาท 3,000บาท
  ฟาร์มกล้วยไม้ + ดอยสุเทพ ครึ่งวัน 4,100บาท 3,050บาท
  น้ำตกแม่กลาง + จอมทองวัด 4,200บาท 3,100บาท
  ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย เต็มวัน 4,300บาท 3,500บาท
  หมู่บ้านชาวเขาในเชียงดาว + ถ้ำเชียงดาว 4,300บาท 3,100บาท
  น้ำตกแม่กลาง + วัดจอมทอง + ลำพูน 4,700บาท 3,400บาท
  เมืองลำพูน 4,900บาท 4,100บาท
  ดอยอินทนนท์ เต็มวัน 5,300บาท 3,900บาท
  ดอยอ่างขางเที่ยวเดียว 5,600บาท 4,400บาท
  รับเข้า - ส่งออก โรงแรมบริเวณรอบแม่สา - สนามบินเชียงใหม่ 5,900บาท 4,400บาท
  เชียงรายเที่ยวเดียว (รับจากโรงแรมในเมืองเชียงใหม่) 5,900บาท 4,900บาท
  เชียงราย 3 วัน 2 คืน 6,000บาท 5,000บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - แม่สาย 6,400บาท 4,700บาท
  ปายเต็มวัน 6,400บาท 5,300บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ 6,700บาท 4,700บาท
  เชียงรายเที่ยวเดียว (รับจากโรงแรมในเชียงแสน/สามเหลี่ยมทองคำ) 6,700บาท 5,500บาท
  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เที่ยวเดียว 6,800บาท 5,600บาท
  สนามบินเชียงใหม่ - เชียงของ 6,900บาท 4,900บาท
  เชียงรายเต็มวัน (ไม่รวมดอยตุง) 6,900บาท 5,700บาท
  แม่ฮ่องสอนเที่ยวเดียว 9,400บาท 7,400บาท
  เชียงราย/เชียงของ เที่ยวเดียว 10,800บาท 8,800บาท
  ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน 10,900บาท 8,100บาท
  ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน 11,400บาท 9,400บาท
  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 2 วัน 1 คืน 11,900บาท 9,800บาท
  ปาย 2 วัน 1 คืน 11,900บาท 9,800บาท
  แม่ฮ่องสอน + ถ้ำลอด 2 วัน 1 คืน 12,400บาท 9,900บาท
  เชียงราย 2 วัน 1 คืน 14,400บาท 11,900บาท
  แม่ฮ่องสอน + ถ้ำลอด 3 วัน 2 คืน 15,900บาท 12,900บาท
Enquire Now
ราคารวมในแพคเก็จ ราคาไม่รวมในแพคเก็จ
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขเพิ่มเติมการจอง
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ช.ม. (อนุโลมยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันครั้งแรก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ชำระค่ามัดจำเมื่อจองบริการ 50 %
 • ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนใช้บริการ 1 วัน
 • การยกเลิกก่อนใช้บริการ 48 ช.ม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกการใช้บริการหลัง48 ช.ม. ของกำหนดใช้บริการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ราคาทั้งหมดของค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทร : 09 0571 3887 / 02 7371644 แฟ็กซ์ 02 737 1646

หลังการชำระเงิน :

คุณสามารถจ่ายผ่านการบริการการโอนเงินด้วยเงินสดโดยตรงหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตมายังเราโดย
เราจะจัดส่งใบเสร็จของคุณจากผนักงานขับรถหรือโดย แฟ็กซ์มาที่ 02 7371646 หรือ อีเมล์ที่ info@khonthaitour.com


TOP