บริการจองรถ-เรือ ห้องพักทั่วเมืองไทย รถตู้เหมาพัทยา - ชลบุรี
     
รถตู้เหมาพัทยา - ชลบุรี
จุดบริการ: พัทยา - ชลบุรี
ปิดหน้าต่างนี้
TRANSFER CODE:   PTY-0001 
ประเภทบริการรถ : รถตู้เหมาพัทยา - ชลบุรี
จุดบริการ : พัทยา - ชลบุรี
ราคารวม
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ประกันการเดินทาง
 • พนักงานต้อนรับที่สนามบิน
ราคาไม่รวม
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • ไม่รวมค่าทางด่วน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Car rental Toyota Commuter Car rental Toyota camry Car rental Toyota Camry Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental minibus Car rental Toyota fortuner
Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Vios Car rental Toyota Yaris Car rental Microbus Car rental Microbus Car rental Toyota Commuter Car rental minibus

ติดต่อจอง โทร : 02 7371644 | มือถือ : 09 0571 3887| แฟ็กซ์ : 02 7371646
Email: info@khonthaitour.com

เส้นทางเดิน รถประเภทรถ: รถตู้เหมาพัทยา - ชลบุรี
รายการเส้นทางเดินรถ Rates Price (ราคา)
  ไม่มีในรายการ 400บาท
  ชลบุรี - กรุงเทพฯ 1,400บาท
  พัทยา - สนามบินสุวรรณภูมิ 1,800บาท
  พัทยา - กรุงเทพฯเซ็นเตอร์ 2,000บาท
  พัทยา - สนามบินดอนเมือง 2,000บาท
  พัทยา - เกาะเสม็ด 2,200บาท
  พัทย - นครปฐม 2,600บาท
  พัทยา - อยุธยา 2,700บาท
  พัทยา - สระบุรี 3,100บาท
  พัทยา - ชะอำ 3,900บาท
  พัทยา - หัวหิน 4,100บาท
  พัทยา - กาญจนบุรี 4,100บาท
  พัทยา - เกาะช้าง 4,200บาท
  พัทยา - ปราณบุรี 4,400บาท
  พัทยา - เขาใหญ่ 5,300บาท
  พัทยา - ประจวบฯ (ในเมือง) 5,600บาท
  พัทยา - ตาก 6,600บาท
  พัทยา - ขอนแก่น 6,600บาท
Enquire Now
ราคารวมในแพคเก็จ ราคาไม่รวมในแพคเก็จ
 • ราคารวมน้ำมัน
 • พนักงานขับรถ
 • ราคาไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู
 • ไม่รวมค่ำเข้าวนอุทยาน
 • อาหาร
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจอง
เงื่อนไขเพิ่มเติมการจอง
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ช.ม. (อนุโลมยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยันครั้งแรก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ชำระค่ามัดจำเมื่อจองบริการ 50 %
 • ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนใช้บริการ 1 วัน
 • การยกเลิกก่อนใช้บริการ 48 ช.ม. ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกการใช้บริการหลัง48 ช.ม. ของกำหนดใช้บริการไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ราคาทั้งหมดของค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อที่ โทร : 09 0571 3887 / 02 7371644 แฟ็กซ์ 02 737 1646

หลังการชำระเงิน :

คุณสามารถจ่ายผ่านการบริการการโอนเงินด้วยเงินสดโดยตรงหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตมายังเราโดย
เราจะจัดส่งใบเสร็จของคุณจากผนักงานขับรถหรือโดย แฟ็กซ์มาที่ 02 7371646 หรือ อีเมล์ที่ info@khonthaitour.com


TOP